简体中文 ZH-CN English EN Français FR Deutsch DE Italiano IT Português PT සිංහල SI தமிழ் TA
Ministry of Wildlife and Forest Resources Conservation

Archive

Featured Image
28 Mar

කථාංග 14 – ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානය

යන්තම් පණ බේරුණා මම වනජිවී දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ වුනේ 1999 අවුරුද්දෙදි. හෝර්ටන් තැන්නේ පොඩි කාලයක් සේවය කරලා ලුණුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානයට රාජකාරි සඳහා ගියා. ඒ වෙනකොට මට රාජකාරි ජීවිතයේ ලොකු අත්දැකීම් තිබුණෙත් නෑ. ලුණුගම්වෙහෙරට ගියේ 2002 අවුරුද්දෙදී. ලුණුගම්වෙහෙරට යාබදව යාල ජාතික උද්‍යානයත් අනෙක් පැත්තෙන් උඩවලව ජාතික උද්‍යානයත් තියෙනවා. මේ...

Ishara
March 28, 2022
0
Featured Image
23 Mar

அத்தியாயம் 13 – ரிடிகல அதி இயற்கை ஒதுக்கம்

பள்ளத்தாக்கிற்கு வழுக்கினேன் எனது பெயர் டப்ளியூ. எம்.கே. என். சந்திர்ரத்ன. தற்போது பொலன்னறுவை உதவிப் பணிப்பாளராகச் சேவையாற்றுகிறேன். நான் பேசும் நிகழ்வு 2006, ரிடிகல அதி இயற்கை ஒதுக்கத்தில் நிழந்த ஒன்றாகும். ரிடிகல அதி இயற்கை ஒதுக்கம் அமைந்துள்ளது அனுராதபுர உதவிப் பணிப்பாளர் வலயத்துக்குள் ஆகும். ரிடிகல அதி இயற்கை ஒதுக்கம் சிறப்பான சுற்றாடல்...

Ishara
March 23, 2022
0
Featured Image
23 Mar

EPISODE 13 – Ritigala Nature Reserve

Slipped down the slope I am W.M.K.S.Chandraratne. Now I am working as an Assistant Director at Polonnaruwa. The incident I am talking about happened at Ritigala strict nature reserve in 2006. Ritigala strict nature reserve is located in Anuradhapura Assistant Director’s zone which is in Kekirawa Divisional Secretariat. Ritigala strict nature...

Ishara
March 23, 2022
0
Featured Image
23 Mar

කථාංග 13 – රිටිගල දැඩි ස්වභාව රක්ෂිතය

හෙළට ලිස්සුවා මගේ නම ඩබ්ලිව්.එම්.කේ.එන්. චන්ද්‍රරත්න. දැනට පොළොන්නරුව සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරනවා. මම කතා කරන සිද්ධිය 2006, රිටිගල දැඩිසොබාව රක්ෂිතයේ සිදුවුන දෙයක්. රිටිගල දැඩිසොබාව රක්ෂිතය පිහිටලා තියෙන්නේ අනුරාධපුර සහකාර අධ්‍යක්ෂ කලාපය තුල.රිටිගල දැඩිසොබාව රක්ෂිතය සුවිශේෂී පරිසර පද්ධතියක් විදිහට සලකන්නේ. පරිසර පද්ධති කීපයක එකතුවක්. පහලම...

Ishara
March 23, 2022
0
Featured Image
23 Mar

அத்தியாயம் 12 – மணற்பாறைத் தீவுகள்

முயற்சியின் பெறுபேறுக்கு இடையில் விபத்து வனஜீவராசிகளுக்கு இருந்த விருப்பத்தினாலேயே நான் வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்தில் இணைய முடிவு செய்தேன். 1999 இல் முதலாம் தரத்தில்  வனவிலங்கு தள பாதுகாப்பாளர் ஒருவராக திணைக்களத்துக்கு நாடளாவிய ரீதியிலான போட்டிப் பரீட்சை ஒன்றில் தெரிவு செய்யப்பட்டேன். எனக்கு வஸ்கமுவ, மாதுறு ஓய, கிரிதலே, கவுடுள்ள போன்ற தேசிய...

Ishara
March 23, 2022
0
Featured Image
23 Mar

EPISODE 12 – Sand Dune Islands

Conserving Sri Lanka’s Marine Ecosystems I joined the Department of Wildlife Conversation in 1999 as a Ranger after getting through a grueling, competitive all-Island examination. After joining, I served in the Wasgamuwa, MaduruOya, Girithale, and Kaudulla national parks before earning an opportunity to serve as the Assistant Director...

Ishara
March 23, 2022
0
Featured Image
22 Mar

කථාංග 12 – වැලිපර දූපත්

උත්සහයේ ප්‍රතිඵල අතරතුර අනතුර වනජීවින්ට තිබුනු කැමැත්ත නිසාම මම වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට බැඳෙන්න තීරණය කලා. මට වාසනාව ලැබුනා 1999 දී පළමුවෙනි ශ්‍රේණියේ වන සත්ත්ව අඩවි ආරක්ෂක වරයෙක් විදිහට දෙපාර්තමේන්තුවේ දීප ව්‍යාප්ත තරඟ විභාගයකින් තේරී පත්වෙන්න. මට වස්ගමුව, මාදුරුඔය, ගිරිතලේ, කවුඩුල්ල ජාතික උද්‍යානවල සේවයෙන් පස්සේ කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සහකාර...

Ishara
March 22, 2022
0
Featured Image
21 Mar

அத்தியாயம் 11 – சமனல இயற்கை ஒதுக்கம்

அந்த அரிய கருஞ்சிறுத்தை 2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் நான் நல்லதன்னி  வன வள அலுவலகத்திற்கு  வன விலங்கு தள பாதுகாப்பாளராக இடம் மாறினேன்.  இப்பிரதேசம் மலைப்பாங்கான குளிர் காலநிலையொன்றுள்ள பகுதியாகும். அதாவது நல்லதன்னி ஒதுக்கம் வனத்திற்கு எல்லையாக தேயிலைத் தோட்டங்கள் அமைந்துள்ளன.  தேயிலைத் தோட்டங்களை அண்டி வாழும் அதிகளவானோர் தேயிலைக் கொழுந்து...

Ishara
March 21, 2022
0
Featured Image
18 Mar

Episode 11 – Adams Peak Wilderness Reserve

The Black Leopard When I was first assigned to the ‘Nallathanni’ wildlife sanctuary as a Ranger, I found the mountainous setting and the cold climate a rather pleasant retreat from the hustle and bustle of the city. Tea plantations were situated along the border of the Nallathanni forest, with tea plucking being the major source […]

Ishara
March 18, 2022
0
Featured Image
18 Mar

කථාංග 11 – සමනළ සොබාව රක්ෂිතය

ඒ දුර්ලභ කළු දිවියා 2017 අවුරුද්දෙ ජනවාරි මාසයේ දී මම නල්ලතන්නි වනඅඩවි කාර්යාලයට මාරු වුණා වන සත්ව අඩවි ආරක්ෂකවරයෙක් විදියට. මෙම ප්‍රදේශය කදුකර සීත කාලගුණය තියන ප්‍රදේශයක්. එනම් නල්ලතන්නි රක්ෂිත වනයට මායිම්ව තේ වතු පිහිටලා තියනවා. තේ වතු ආශ්‍රිතව ජීවත්වන බොහොමයක් දෙනා කරන්නේ තේ දළු නෙලීම. ඔවුන් උදේ පාන්දර ඉදලා තේ දලු නෙලන්න එනවා. ඒ […]

Ishara
March 18, 2022
0